Garantie en kwaliteit

Op het gebied van deuren bestaan er nogal wat kwaliteitsverschillen die voor de klant vaak niet zichtbaar zijn. Hierdoor zijn er keurmerken en labels in het leven geroepen om u meer zekerheid te verschaffen. Onderstaand vindt u een overzicht van de door ons gehanteerde keurmerken, kwaliteitslabels en garantie voordeuren.

keurhout-houten-voordeuren

Garantiefonds Nederlandse Deuren

Garantiefonds Nederlandse Deuren Onze voordeuren leverancier levert volgens de GND garantie. GND is een overkoepelende herverzekerde garantie op de kwaliteit en het functioneren van de deuren, waar de top van de Nederlandse binnen- en buitendeuren-producenten bij is aangesloten. In deze samenwerking wordt integraal gewerkt aan het bevorderen van de kwaliteit van de deuren van bij GND aangesloten gespecialiseerde deurenfabrieken maar ook van het vertrouwen tussen deze deurenfabrikanten en hun afnemers. En niet te vergeten maatschappelijke thema’s zoals veiligheid en duurzaamheid. Garantieperiode 6 jaren.

KOMO-gecertificeerde voordeuren

Alle deuren worden bij ons KOMO-gecertificeerd aangeleverd. KOMO is een collectief keurmerk. KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. Een KOMO-gecertificeerde deur geeft direct de zekerheid dat de deur voldoet aan de prestatie-eisen volgens de geldende BRL0803 en de hedendaagse kwaliteitseisen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Politiekeurmerk Veilig Wonen De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW.

Forest Stewardship Council: FSC

Forest Stewardship Council: FSC Wij streven er naar om zoveel mogelijk hout uit duurzaam beheerd bos te leveren en gecertificeerd is volgens de normen en principes van het Forest Stewardship Council (FSC). Wanneer een product voorzien is van een FSC-label betekent dit dat het toegepaste hout uit ‘goed bosbeheer’ komt. Dit houdt in dat er moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economische gebied.

Malaysian Timber Certification Council: MTCC

Malaysian Timber Certification Council: MTCC Het Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS) wordt door verschillende overheden en instanties erkent als een garantie voor legaliteit en in sommige gevallen ook voor duurzaamheid.